Bình luận

#75 ánh hoàng hôn mỏng manh, huyền của ôn noãn. À, một số truyện m thấy cũng nhẹ nhàng mà hay như: cũng chỉ là hạt bụi