Bình luận

60 trời ơi đã tìm được người cùng ta kiến!!!! Cái truyện mê tình là cái truyện hãm nhất mình từng bt,còn gió là truyện đột phá nhất của cửu nguyệt hi,giọng văn sâu sắc chất lượng thôi rồi.