Bình luận

Truyện đặc quyền giáo sư là người Việt viết mà, cơ mà tìm đến đúng nguồn truyện để phốt nhá. Đồng cảm vs thớt, nhưng thấy thớt đọc bên web copy là thấy hơi bị "..."
Chuẩn đó. Nu9 hơi bánh bèo tí còn n9 thì y hệt Từ Vi Vũ luôn. K biết là tại người dịch hay do tg chứ có cái đoạn tên nu9 thanh Cố Thanh Khê =))) Chắc tại người dịch
à truyện Đặc quyền của giáo sư mình đọc rồi :) nữ9 không ấn tượng lắm nhưng vcl nhân vật n9 đc xây dựng gần như y hệt khác mỗi cái tên