Bình luận

#51. Bạn không cô đơn. Mình đọc truyện hầu hết là SE, ngược lên ngược xuống mà toàn ngược mấy kiểu biến thái :> Bỏ qua hết mấy đoạn sủng
51. Ôi sao giống tui thế. Tui đặc biệt thích ngược =)))) mà ngang đoạn sủng hay hối hận là bỏ giữa chừng :v có điều tui vẫn khóc như thường???
51. Me too yêu nhau làm tầm thường cả 2 nhân vật đi ý, nhưng thớt đọc thử Archimedes thân yêu thử xem, dù kết thúc hơi ngu si :v
Trời mé 51 chính là tiếng lòng của ta :))))) đọc truyện hay xem phim cứ đến lúc yêu nhau thì ko muốn đọc nhữa :v