Bình luận

39 Tớ nhớ có một truyện anh nam9 chờ chị nu9 1000 năm cơ mà tớ quên tên rồi chỉ nhớ nam9 có 1 chữ "Khinh" à hình như có chữ "Thần" nam phụ hình như là Hoàng Bắc gì gì ấy
#39. Mạnh bà truyền thẳng tiến nha bấy bề. Đọc xong cảm giác đúng lên bờ xuống ruộng vì họ dành cho nhau tình yêu chân thành nhất lại chả thể bên nhau