Bình luận

32. phế hậu chí tôn. hơi ngc. càng về sau đọc càng nản.nên bỏ r, k hợp vs t lắm hình như HE nhưng đọc thử xem s