Bình luận

Tui tìm truyện này 1 tháng roài. Huy động 4 con bạn là lão làng đọc ngôn tình cx ko ra. Có khi nào đây là fanfic ko ??? Bối rối quá