Bình luận

17 3. Phượng ẩn thiên hạ, ta ko nói không có nghĩa là ta không biết, giấc mộng đế vương