Bình luận

Dụ tình. Lão này là tiểu tam mà hở tý là ghen. Mà mỗi lần ghen là khiến người ra điên loạn. Quí tộc, phong tình, mị hoặc, và có chút dễ thương? Tuy nhiên, giận thì giận nhưng chỉ cần chị nữ chính nói ngon ngọt hoặc cởi đồ là mê như điếu đổ. Tại ông ý thuộc trường phái lãng mạn. Và 1 lần, cơn ghen lồng ghen lộn và bà nữ chính đanh đá. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ổng đè bả ra và rút dây lưng quất. Sau khi quất xong bị thằng em nó chửi thì lí trí trở về, hấp tấp bế ngta vô viện và 1 tháng sau đó là kiếp thê nô dỗ dành vợ như nữ hoàng nhưng bà nữ chính đâu có vừa, lơ đẹp. Nói 1 tràng thế thôi nhưng Thương Nghiêu là siêu cấp tiểu tam hay ghen nổi tiếng ngôn tình rồi nên chắc bạn đọc rồi.
#09 không cho trả lai ông xã. nam9 cố gắng tro thành 1 ng ck hoàn mỹ nhưng ko hju s nu9 đòi ly hôn. sau đó nam9 duoc trọng sinh va di tìm nguyên nhân