Bình luận

05. Tèn ten. Tay ôm vợ tay ôm con nè. Phải gọi là máu chó level max. Tuy nhiên nam phụ chơi trò máu chó bao nhiêu thì ộp pa mắt tím của tao ảnh thương ảnh cưng nữ chính bấy nhiêu. Nữ chính không đáng ghét đâu, yêu được bỏ được, chả dây dưa gì với lão nam phụ nữa cả. Hay lắm luôn á ><