Bình luận

#97 đề cử bộ: hầu gia đợi đã:))) 1vs1 ko NP, thịt từ đầu tới cuối ngắn nhưng nội dung ko sâu sắc lắm nhưng nói chung bộ này ổn vcl?