Bình luận

Truyện ngược có truyện của tác giả ân tầm. Truyện của diệp lạc vô tâm cx buồn. Cơ mà của 2 người này ngược j thì ngược, cuối cùng vẫn HE Ví dụ truyện nếu ko là tình yêu, ngủ cùng sói
mình muốn tìm truyện nam chính là hoc sinh nữ chính là giáo viên. hai người găp nhau ở bar. hình như nam chính lam trai để kiếmtiền. có chi tiết nam chính làm bỏng nữ chính nữa. cam ơn mn