Bình luận

78: "Đen trắng" của Triệu Tiểu Thành nha. Cực hay, đúng kiểu bạn đang tìm kiếm. Đường Dịch biến thái và Dĩ Ninh lan man của tui :((((