Bình luận

62. Đan xen giữa ngược và sủng. Lâu lâu lại lòi ra 1 tình tiết gây hiểu lầm hoặc tình cảm giữa cố Sơ với Bắc Thần với Bắc Thâm còn nhiều khúc mắc trong quá khứ. Tuy nhiên về thấy ngược chủ yếu chỉ ở 200 chương đầu, về sau tuy có biến cố nhưng tình cảm và quan hệ 2 người đã vững chắc rồi nên chỉ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động ví dụ như biến cố các kiểu. Còn sủng lắm. Ngược không nặng lắm.