Bình luận

48: không liên quan nhưng mình chưa từng biết loại suy sụp tinh thần nào có thể ảnh hưởng tới thể xác kiểu bị liệt hai chân luôn ớ. Trừ phi suy sụp quá tự lấy đá đập chân mình thì có khi. :))