Bình luận

Dị giới+nữ cường tâm đắc nhất của mình là phượng nghịch thiên hạ :))) Cổ đại tâm đắc nhất là hoạ quốc Phẫn nam trang tâm đắc nhất là a mạch tòng quân
Cung đấu nữ cường có Sở vương phi đến giờ t vẫn chưa thể quên được, mỗi tội gia đình họ hàng hai nhà hơi rắc rối tí.
Bình tĩnh làm phi bao nhiêu chương vậy ạ mà hoàng thượng của bộ này là nữ chính xuyên không nhập vào hay sao mà mấy chương đầu xưng hô kì quá vậy ạ