Bình luận

#77 Độc Y Xấu Phi. Nam9 tên Phượng Cửu hình như là bá chủ của khu vực đất đc phong , cũng là người của hòag thất K bik đúng k??