Bình luận

#72 Trăm năm hoà hợp, ước định một lời – thanh xuân vườn trường học chung cấp 3 tiếp tục vào đại h. Nữ chính giỏi toán, nam chính mở công ty máy tính. Cùng nhau trưởng thành, vượt qua khó khăn