Bình luận

Nam chính là hoàng đế nữ chính là hoàng hậu hai người yêu nhau sau vì một chuyện gì đó nam chính lấy thêm phi trong ngày nam chính thành hôn nữ chính uống độc giả chết na chính không tin cho người đi tìm, tìm được nhưng nữ chính không theo về nam chính quỳ gối trước nhà nữ chính xin chị quay về. Hình như truyện nữ chính xuyên không sao á. Giúp e z ạ
#67 Khang Kiều, Hi chị Alice, Yêu( chưa hoàn), Yêu không bến bờ(insert), Quân sinh ta đã lão,.. Ai còn biết thì giới thiệu cho mình với ạ TvT
68 cứ truyện của Kim Bính, Twentine vs cả cùng tác giả của Anh biết gió đến từ đâu mà đọc c ạ =))