Bình luận

#54: Hoàng hậu lười, Thái tử phi thăng chức kí #55: Không thể quên em (Hoa Thanh Thần), Lượng thân định chế