Bình luận

Không liên quan nhưng mọi người làm ơn viết nam 9 hay nữ 9 được không ? hay viết hẳn ra nam chính thì càng tốt, chứ n9 nu9 em đọc loạn hết cả não...
#49 Đại thiếu gia, em lạy cậu. Đây k phải truyện TQ mà là truyện VN của chị Lan rùa nha. Tuy k phải truyện của TQ nhưng cũng hay lắm ^^
49 một đêm bệnh kiêù đột nhiên tới(cổ đại, xuyên sách, giả incest, sủng- nàng bảo k đọc cổ đại nhưng mà ta vẫn đề cử) câu chuyện về em,