Bình luận

Trời mẹ cha nội, các thím hỏi truyện này làm cái qq gì, nó là Huyền thoại rồi, chắc là sản phẩm của trí tưởng tượng :)))
T thực sự nghi ngờ đây là teenfic và tác giả đang cố giả dạng post đi post lại ở khắp mọi nơi để mọi ng tò mò ?, t đã đọc cái "tìm truyện" này rất nhìu lần rồi và nội dung hoàn toàn như nhau, nhớ đến từng chi tiết nhưng tên truyện thì k ? wow