Bình luận

#33 phần 2 méo có trong truyện :))) trong truyện BT vs NB đến vs nhau :)) trong phim thì méo cho đến vs nhau. Tư dưng đâu ra cái phần 2 :))) bân cái đầu
#33 Đọc từ đầu b nhé. Tại đa phần phim chuyển thể chỉ giữ lại 1 phần nguyên tác, nếu b đọc ngang thì mất hay hết .