Bình luận

nhớ không nhầm thì cố kiếm là anh họ đằng ngoại của lý thừa ngân. Chính ck giới thiệu ltn cho tiểu phong hay sao ý, đọc lâu rồi mình không nhớ lắm
Cố Kiếm là quan hệ họ hàng vs mẹ của LTN, vì mẹ LTN muốn con trai tiếp cận Tây Lương nên đã nhờ CK, CK mới giới thiệu LTN cho công chúa...
30: oxford yêu thương... khá hay đấy bạn. Tháng sáu trời xanh lam... k ngược lắm... tiêu biểu cho gái thông minh... biết tự thân vận động. Này, chớ làm loạn.... con trai mặt dày hài hước, yêu n9 theo kiểu lãng mạn hài. ...