Bình luận

15 vượt núi ngang đèo anh đến với em, cho dù duyên mỏng, hoá ra anh vẫn ở đây, đừng nói với anh ấy là tôi vẫn còn yêu, mẹ lưu manh con thiên tài, từ bi thành, nếu ko là ty, đêm nay bao giờ sáng
#15 : Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm =)) 2 truyện gương vỡ lại lành best nhất t đã từng đọc ❤
17. khác nha bạn, cốt truyện khác nhau hoàn toàn, giống ở chỗ nam chính 2 truyện đều là nhà sư