Bình luận

08 hợp âm thứ 7,lễ tình nhân đẫm máu ,anh phát bệnh rồi e đến đây, nếu ốc sên có tình yêu,hãy nhắm mắt khi a đến,mẹ lưu manh con thiên tài,vạn dặm tìm chồng
#08: Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát, Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt, Hợp âm thứ bảy, Kẻ chi phối tâm lí, Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm, Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (CĐ), Sư gia pk huyện lệnh (CĐ), Phương đại trù (CĐ)
Tiện đường có ai biết cho mình hỏi : truyện có nữ chính xuyên không bị phản bội rồi dùng súng cứu nam chính không ạ? 2.Truyện nữ chính xuyên không rồi trở thành triệu hồi sư, gặp nam chính giả nữ 3.truyện nữ chính xuyên không vào sách làm nữ phụ, biết đc hoàn cảnh éo le của nữ phụ, gặp nam chính lúc nhỏ cả hai bị bắt cóc Help me! Please~!!