Bình luận

2. How about Nữ phụ là vô tội ?? Thấy cũng thuộc sư đồ mà nhỉ, còn ngược ai thì... Hmmm... Có lẽ là nam...