Bình luận

#90 đúng rồi ý -_- đọc rồi chỉ nhớ là chả thấy hay,nội dung chả nhớ nổi là gì gì nữa,nhớ là nam chính là bác sĩ mà thiếu muối kinh khủng,dở hơi
Mới đọc sáng nay và bỏ ngay từ chương 6. Từ văn phong đến nội dung đều chán đời. Nghìn like cho bạn.