Bình luận

Mới đọc sáng nay và bỏ ngay từ chương 6. Từ văn phong đến nội dung đều chán đời. Nghìn like cho bạn.
#90 đúng rồi ý -_- đọc rồi chỉ nhớ là chả thấy hay,nội dung chả nhớ nổi là gì gì nữa,nhớ là nam chính là bác sĩ mà thiếu muối kinh khủng,dở hơi