Bình luận

88 cái thể loại sát thủ rùi vương gia Thái Tử motif giống nhau đó ta chỉ đọc thời mới chập chững vào ngôn tình thui, nàng vẫn nên đổi khẩu vị thì hơn (người đã nhiều năm lăn lộn trong ngôn tình cho hay)