Bình luận

:3 nhớ hồi đó mê Nuôi dưỡng bạo vương ghê lắm, cảm xúc kinh zl, nhưng có lẽ đọc ngôn tình lâu quá rồi nên bây giờ hơi kén chọn, ZTEđọc lại cảm thấy lối hành văn k đc ổn :3