Bình luận

Cốt truyện hay , ai có năng khiếu viết luôn truyện đi chứ ko lại thành huyền thoại thì tiếc lắm