Bình luận

#43 Mấy quyênr của tác giả Dạ Mạn, thề luôn. Tiểu thư bình tĩnh, Đinh nam ti vũ, Từ từ suy lý, chỉ trách lúc trc mắt bị mù #44 tỷ cho em đường sống, chào em như hoa, oan gia tương phùng, Không thị tẩm chém, Con thỏ ăn cỏ gần hang....
#43 chỉ là chuyện thường tình, bí mật của ông xã lời nói dối ngọt ngào, ngày em đến, gạt lệ cho em, có một không hai...