Bình luận

Lạy chúa, người bình thường đi mua sách để ý nội dung đã là tốt lắm rồi á, tôi nói thật chứ lịch phát hành đang từ hai tuần trở thành mấy tháng một cuốn người ta lên đánh giá thì có gì. Nếu bạn ấy mua trực tiếp người bán hàng là người hiểu biết có thể giải thích cho chứ bạn ấy mua online, không có thông tin thì đáng bêu lên đây sao? :))
:))))) OPM bây giờ bằng Nhật chắc 1 quyển 1 năm, CDPS cũng khônh khá hơn, Conan thì dài cổ đợi 3 quyển 1 năm :)))) chắc thớt ấy quen mua doraemon thôi