Bình luận

#51839 Đọc "Duyên kì ngộ" đi bạn có nam thứ, nam chính vương gia nam thứ là hoàng tử, nữ chính xuyên không con của tể tướng
#37. Hơn cả hôn nhân - Thần Vụ Quang ( nam chính từ tiểu tam thành chồng luôn, thê nô, đại thúc- loli).
Muốn tìm nam chính tiểu tam thì cứ đến với thần vụ quang. Mấy chị tiểu tam phải lậy mấy anh nayg làm mẹ.
#37: Thiên sơn mộ tuyết; Độc tình; Tình yêu thứ 3; Yêu. #39: Đạo phi thiên hạ; Sai phi dụ tình.