Bình luận

#34 Truyện này đọc văn phong cũng ổn, tình tiết thì vẫn theo bao nhiêu cốt ngược khác, trước ngược nữ sau ngược nam, dạng thầm yêu. Có bài thơ về hoa trà cũng tạm ổn. Lâu lâu ngồi buồn đọc truyện này cũng đc. ^^