Bình luận

#24. Bạn có thể tra gg về kiểu truyện này. Nhiều bạn làm bài phân tích từng truyện đó. Mình cũng đang đọc kiểu truyện này.
#24 Nương tử vi phu bị ngươi bắt nạt Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ Nhi gia nha ta phu quân mặt quỷ