Bình luận

52: ngày tháng trắc trở Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt Ta không nói không có nghĩa là ta không biết Bất tiếu phù đồ A mạch tòng quân Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ Giấc mộng đế vương