Bình luận

#50 thầy giáo sói hoang và học sinh cừu non Thật, nuốt không trôi. Một thằng đàn ông bệnh hoạn và một người đàn bà "bệnh lạ" Vì sao bảo bệnh lạ, bởi vì cô này không phải tiểu bạch thỏ mà kiểu ngu đến đầu óc có vấn đề. Đồng ý sắc thi sắc, nhưng sắc này nuốt không trôi