Bình luận

#51347 Kết HE, nhưng Lệnh Viên mất khả năng sinh nở từ sau vụ Tam hay Tứ hoàng tử gì đấy bốc phét ẻm có thai. Bề ngoài lão vương gia tức Doãn Duật sủng ái Dụ thái phi nhưng thực chất cả đứa con lẫn sự sủng ái bên ngoài chỉ là điều kiện trao đổi thôi. Bạn đọc kĩ lại phần cuối Đế hoàng phi đi