Bình luận

Huyền huyễn hả, tớ thik nhất là bộ Hương mật tựa khói sương. Ngoài ra còn có : ta muốn đến cửu châu, chiêu diêu, bổn vương ở đây, ma tôn, mùa hoa rơi gặp lại chàng, phù vân hoa, tiểu hoàng ko phải tiên, chẩm thượng thư, ti mệnh,....
#42 mấy bộ truyện của Cửu Lộ Phi Hương ấy :3 vd: Ma Tôn, Hộ Tâm, Nhất thời xúc động 7 kiếp không may, Ta muốn đến Cửu Châu...
44. Đạo Tình. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc. Hào môn kinh mộng 3. (Các truyện của Ân Tầm phải gọi là Hot đều đều luôn, đa phần những người chua đọc là vì sợ ngược nhưng đều biết tên và các truyện đều cực kì nổi tiếng)