Bình luận

Một số gia đình ở Nhật, nhất là những gia đình "học giả" hoặc có truyền thống lâu đời, hoặc gia tộc đức cao vọng trọng vẫn có thói quen gọi con cái mình như vậy đấy. Kiểu thói quen quý tộc ấy, rằng con cái mình dù còn nhỏ nhưng vẫn phải được gọi một cách trang trọng, chứ không thể cứ bừa phứa được. Ba Sakura là giáo sư đại học, nên rất có thể đây là thói quen của ông. Chưa kể nhà mẹ Sakura cũng giàu nứt đố đổ vách, có lẽ lúc còn sống mẹ Sakura cũng gọi hai anh em như vậy. Trong manga thì ngoài CCS ra, trong Hikaru no Go mẹ Touya cũng gọi Touya là Akira-san. Funfact: Hoàng gia Nhật gọi con cái theo kiểu này nhé.
-san không phải là kính ngữ đâu bạn, ba Sakura gọi là Sakura-san, có thể là muốn nói Sakura lên cấp 2 rồi, đã lớn rồi.