Bình luận

Thím đọc manga hay hơn :3 thâm hơn cơ. Ông thầy ko phải nói hộ mà là đang phản dame :3 không biết anime có làm trọn đoạn nói chuyện đó không. Đó là đoạn t thích nhất đấy.