Bình luận

bộ tái mới nhất của kim thì dịch hoàn chỉnh sfx câu từ này nọ hơn =)) còn bản tái trc nữa thì xen xọt tốt hơn =)) dịch hay xen xọt thì bạn tự quyết đi nhé =))