Bình luận

Mar heaven - Chung tác giả của ngọn lửa Recca. Cũng kiểu xây dựng nhân vật na ná như thế. Kyo Samurai Deeper : Tùy quan điểm thẩm mỹ nhưng lạnh lùng, thông minh, lý trí chắc cũng có Yukimura. Kingdom- Vương giả thiên hạ : Lý Mục full đáp ứng nhu cầu của thím mà tiếc là nhân vật phụ, không có vận mệnh chi tử nên chắc nát rồi. Black cat : Đủ chuẩn luôn, cá nhân em thấy bé 13 rất đẹp trai. Dấu ấn rồng thiêng : Đại tướng quân Hunken- đẹp trai, lạnh lùng, lại giỏi.