Bình luận

Chân ái hay canon ji thì là do tác giả quyết định và với xu hướng các bộ kiểu romance hiện nay thì việc nhận ra thuyền canon rất dễ và hầu như có thể nhận ra trong vài tập đầu