Bình luận

thế thì đừng xem mấy bộ shounen action, tragedy nữa vì kiểu gì đám nhân vật phụ death flag to vkl ra r