Bình luận

thiển cận quá!!! bán rẻ tương lai vì cái suy nghĩ trẻ ranh!!! kể cả sau này có cưới cũng ko chắc cs của b sẽ tốt!!
M giống t .. thỉnh thoảng chả biết làm j .. chỉ biết ảo tưởng. thiếu thốn tình cảm thế đấy..kk cuộc sống mà ???