Bình luận

Chờ đợi ko đáng sợ cái đáng sợ là ko biết chờ đến bao giờ? cuộc đời ngắn lắm đừng phí thời gian vào những chuyện ko đáng?
Chờ đợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ta chờ đợi xứng đáng. Còn k thì thà bỏ lỡ còn hơn. Đôi khi việc chúng ta làm phải trả giá rất đắt, và đương nhiên giá của thời gian chúng ta dành ra, không thể định giá đc
Đàn ông thương em sẽ không để em đợi chờ quá lâu đâu. Thanh xuân là hữu hạn, em đừng đợi trong vô vọng, chi bằng hãy phấn đấu cho bản thân đi. Chờ đợi k có nghĩa là đứng yên, và đừng bao giờ coi ai là cả thế giới