Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4843: Có người hỏi tôi còn thích anh ấy hay không? Tôi mỉm cười lắc
Hình mô tả cho bài confession
#4843: Có người hỏi <a href="https://confession.vn/15416-chang-biet-la-may-hay-rui-khi-ban-la-cua-sep/" title="tôi còn" alt="tôi còn">tôi còn</a> thích anh ấy hay không? Tôi mỉm cười lắc <a href="https://confession.vn/14171-gui-may-ua-hay-ban-lui-tu-dung-thay-hoc-voi-nhau-4-nam-ai-hoc-ro/" title="đầu" alt="đầu">đầu</a>. Không phải là không thích nữa, mà là đừng <a href="https://confession.vn/14197-du-the-nao-thi-o-cung-la-gia-inh-toi-nam-nay-22-tuoi-khong-phai/" title="hỏi" alt="hỏi">hỏi</a> nữa.... _____________________________________________ ...