Bình luận

Thiếu câu mong câu chuyện mình vừa tưởng tượng ra sẽ giúp các bạn có niềm tin học tập chứ :)